Valmar Multy HPTTi 

מייצרת גלידה וחימום בעלת יכולת ייצור גלידה,

חימום והמסה על ידי מספר אפשרויות שונות

לפי מרקם, טמפרטורה ,התאמה אישיתותוכניות רבות נוספות

כושר חימום מעל 100 מעלות

ובעלת אפשרויות רבות לקביעת החימום באותו הצילינדר של ייצור הגלידה