מייצרת דגם

Snowy

בעלת כושר יצור רציף ללא מנוחה

תפקוד המכונה מכאני או אלקטרוני

ממוחשבת בעל תוכניות ייצור

 ממוחשב עם תוכניות ייצור בעבריתTTi בנוסף קיים דגם

כל הדגמים קיימים מגודל של 3 ליטר ועד 30 ליטר

Download the following Catalog to view our batch-freezers.

Models :

Mechani Electroni and T&Ti

snowy-m-en.pdf snowy-m-en.pdf
Size : 1500.994 Kb
Type : pdf
snowy-quick-en.pdf snowy-quick-en.pdf
Size : 2913.754 Kb
Type : pdf
snowy-tti-en.pdf snowy-tti-en.pdf
Size : 1083.605 Kb
Type : pdf